Frågor & Svar

Här kan du hitta svar på vanliga frågor vi får. Hittar du inte ditt svar?
Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

En bra fråga och hur gärna vi än vill ge ett exakt svar så går det inte. Alla badrum är unika med
varierande förutsättningar och önskemål.
Som behörigt företag är det mycket vi behöver tänka på för att jobbet ska bli fackmässigt utfört.
Priset för färdigställande av ett badrum beror till stor del på hur mycket förarbete som behöver göras
för att kunna bygga upp den önskade miljön med såväl kvalitet som estetik i åtanke.

Välkomna att kontakta oss för en offertförfrågan och ett hembesök för rådgivning.

I byggbranschen finns det något som heter ansvarstid, reglerat av konsumenttjänstlagen och skyddar
dig som konsument i 10 år. Garanti är något annorlunda och ges endast på produkter som är
levererade utav oss eller köpta utav oss. Det omfattar tex golvvärmen, spottar, kommod,
duschväggar etc.

ROT-avdraget är ett avdrag på 30% av arbetskostnaden. Avdraget kan uppgå till Max 50.000kr per
ägare av fastigheten. (Vid 2 ägare får man avdrag för upp till 100.000kr) Avdraget görs direkt på er
faktura ifrån oss.

Nej, man behöver inte undvika kakel och klinkers i ett trähus. Detta är en vanligt återkommande
fråga och var en vanlig rekommendation förr. Man var rädd för att rörelser i trähus fick fogar att
spricka. Kraven för underlaget i ett badrum idag gör så att sprickbildningar ej skall uppkomma i
badrum.

Nej, vi installerar även produkter som inte är inköpta hos oss.

Självklart kan vi hjälpa er med detta. Det är en viktig del i vår arbetsprocess och ett bra sätt för både
oss och beställare att få fram en tydlig målbild om vad man förväntar sig av sin renovering.
Tillsammans med offerten får ni medskickat en 3d ritning & planritning.

En renovering beror på flera olika faktorer och naturligtvis beroende på hur omfattande
renoveringen är och vilken typ av renovering som skall utföras. Om man ska göra om allt från
grunden, så räknar man med ca tre till fyra veckor.

Ja, vi skriver ett skriftligt avtal. Alla ändringar, tillägg eller justeringar sker i skrift, det gäller även
tillägg (ÄTA) Tilläggsarbeten och Avgående arbeten och avser arbeten som utförs i samband med de
ursprungligen kontrakterade arbetena.

Läs noggrant igenom informationen och offerten och kontrollera att allt stämmer. Om det är något
som man undrar över eller vill ändra under själva renoveringen skall man alltid gå via
kontaktansvarige.

Om vi är orsaken till att något går sönder eller att något blir felmonterat så åtgärdar vi givetvis detta
eller ersätter. Vi ser till att skydda golven i bostaden med en skyddande och vattentålig täckplast för
att undvika skador och slitage på golvet. Vi täcker även dörröppningar med täckplast efter
överenskommelse i syfte att minska dammspridning.

En byggnadsdel, installation eller visst utförande som inte uppfyller bygg- eller branschregler
benämns vanligtvis som avvikelser. En avvikelse vid till exempel en köks- eller badrumsrenovering
kan få betydelse vid en fuktskada, försäljning eller besiktning. VGR kakel och puts AB avråder från alla
typer av avvikelser. Avvikelse kan medföra, risker för skador, inskränkningar i försäkringsskydd, med
mera och dokumenteras i Kvalitetsdokument, Bilaga A till BBV.

Alternativa golvlutning innebär vid fasta installationer, storformatiga plattor,
tillgänglighetsanpassning, fler än en brunn eller liknande kan det finns svårigheter att uppfylla
myndighetens och branschreglernas krav. Överenskommelse om alternativ golvlutning ska alltid
dokumenteras i Kvalitetsdokument, Bilaga A till BBV. Vid alternativ golvlutning kan kvarstående
vatten förekomma på ytskiktet. Golvbeläggning i våtrum av plattor med stora format (250×250 mm
och större) innebär svårigheter att uppfylla myndighetens och branschreglernas krav på golvlutning
samt acceptabelt resultat beträffande fogsprång och andra ojämnheter.

Ja, alla vi jobbar med har dom behörigheterna som krävs.